FANDOM


Talego de Barcelona, destinada a persones que estiguin inscrites al registre civil com a dona coneguda per ser com una casa de... Nines,si, millor dixar-ho en nines, tot molt casolanet i gens taleguero. A començaments dels anys 90 hi hagué una interna molt xunga que alguns autors diuen si era de Xirivella, d'altres de Paterna, açò si, tots afirmen que era valenciana, justificació que es feia servir pa'explicar les mascletaes i demés canyerets que muntava periòdicament. Paral·lelament va coincidir en el temps que arribaren els primers dos obchetors d'inconsciência que feren la PSS als talegos de Catalunya, l'un un abogat serio i competent, l'atre un poca latxa d'ixos, un educaôr asocial , comuniste pa més senyes. Pos va, que el moniato rojo i catalaniste ixe fot un miracul com dels sants del medievo: Amansa la fiera. Antera el secreto? A la presa tothom li parlava en castenallo i ella ab poqueta educació però la suficient com pa saber que la gent educà parla en castellà fora de casa i sempre que s'hi dirigesquen, pos també hi parlava, entonses va l'educaôr asocial i li parla en la llengua esta que no anomenaré (no siga que algú se sulfuri i la manprenga en mi o la meua familia) i que era la de sa casa, ah collones! Si este parla com ma mare! (Del pare no se'n fiu referència mai, per què?) Pos entonses li faré cas! Aixina fou que per inspiració de Sanchís Guarner (Fuster encara era viu, buidant ampolles de whisky i callant al carrer Sant Josep 10 de Sueca) que s'aconseguí redimir (per uns dies, en acabat torna a la càrrega) a la presa xunga i valenciana de Wad Ras

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Més wikis de Wikia.

Wiki aleatori