FANDOM


Wiki Atenció atenció! Est' artícul està escrit en valencià valenciclopèdic.

«Ací, ês que valen, a la Valen'
(Joan Fuster, valenciclopedistə)


Xe, ser valenciclopedistə no és fàcil: fan falta moltes hores de dedicació i molt de temps lliure que, al remat, se convertirà en temps perdut; perô bé, si aixina i tot encâ teniu collons (o figa, com diria Mr. Cabota) d'apuntar-vos a la tronâ, avant va el carro!

Vixca la Valenciclopèdia! Edit

Ieee, para el carro! No tan apressa: antes de res, mireu-vos ês requisits imprescindibles pâ fer-se de la Valenciclopèdia, no fóra cas que...

  • Pâ ser valenciclopedistə -o valenciclopedista- s'ha de ser valencià, o siga, haver naixqut entr' el Segura i el Sénia i, contra més arrimat a la capital, millor (no per res; és qu'esta classe de coneiximent només pot compêndre-ho un valencià de deveres, dels de tota la vida).
  • Pâ fê-se valenciclopedista -o valenciclopedistə- és indispensable tindre un malnom, pero no li val a inventar-se'l: həu d'apuntar-vos & el vostre apodo familiar històric, que pâ d'això estan, pâ gastar-los. I a qui no li agrade el seu, qu'es fota: ací, o follem tots, o punxem la nina!
  • En 'cabant, una volta hajau aportat el vostre nom patrimonial i valencià, tindreu de triar una contrassenya ben xula, que només la sapiau vohâtros, pero procurant que no siga tan ənrevessâ com pâ que vos s'olbide. Li val a gastar el vostre nom administratiu -xe, el que teniu en el carnet!-, per exemple (estaria bo, no?).

Ale, si cwmpliu 'ixos requisits, ja podeu fer-vos de la Valenciclopèdia!

Valenciclopedistes de nom (i renom) Edit

Plantilla:Nota:

Valenciclopedistes de número (i renúmero) Edit

Plantilla:Nota:

Vegəu tammé... Edit