FANDOM


Com yo soc da prop da Barsalona, si ascrivís tal com parlan als meus vains, no sa samblaria ni an coña al català astandard dal Pumpeu Fabra. Ma sembla ca als banalansians us atibuqueu si craieu cal català y al basrsaluní son la matesha llenga.

Astá claríssim ca parlem li dioma barsaluní.

Als catalanistas volan ca ascribim com parleu busatrus par di ca barsalona és catalana. Quina bastiesa!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.