FANDOM


Wiki Atenció atenció! Est' artícul està escrit en valencià valenciclopèdic.

«Dijous Sant, enguany quê cau?»
(un infiel)


Valencians valenciclopedistes (i valencianes valenciclopedistes), no tinguəu perêa d'afegir qônsevol fetxa interessant a la llista, siguen concerts, exposicions, conferències o festes de guardar!

Innocents 2014

Live in Ll@cnou d'en Fenollet!

2012 Edit

Açò és l'agenda pâ enguany, que se celebrarà... la 3a República?

AgostEdit

Irreferències Edit

Anys passats Edit