FANDOM


El congrés Edit

El V congrés de Figures Mundials, fon una reunió secreta que se realitsà a Valência el passat chuliol sense que ningú s'enterara. Pera este sucsés, se contratà a l'arsobispat, pera que'u organitsara tot.

Fonts fiables cregüen que se realitsà prop de la Sucietat de les Arts i les Siències, tot i que no's descarta cap autre lloc.


Ressolusións Edit

El congrés de les figures, establí una doctrina que amparava les unions homosexuals, i negava la unitat matrimonial establida per l'Església Catódica ya que la considerava amoral i antinatural.

Ademés, s'acordà que'l gasto públic havia de sostindre's i no havia de gastar-s'ho tot en tonteries i bobâes.


Assistents Edit

Tot i que la llista ofisial no ha ishit a la llum, se consiêra que és molt probable que asistira Chuck Norris i la Mare de Ueta.


From Valenciclopèdia, a Wikia wiki.