FANDOM«Sio para» és una expresió popular y'intrâsferible de Castelló dês Tatxonets i la seua perifèria per a dessignar emoció o admiració per alguna cos@:

  • «Sio para, fa mala calor
  • «Com que 7 € el bocadill'!? Sio para, mala estafa!!!»

Variants diastràtiques (?) Edit

Una variant moltes vegães utilißâ és «sio» (aixina a seques, sens' el «para»), qu'és més còmoda i té el mateix valor semàntic i anafòric (!?) que l'anteriorment nomenat «sio para».

Ús normatiu segons l'AVL Edit

Actualment estan intentant introduir-ho al vocaburrari eixe d'ús correcte qu'ha fet l'Acadèmia: a modo de consell, podem vôrer que «sio para» està ben utilißat quan podem substituïr-lo per «Arri gos!», «Arre burro!», «Òsti@ put@!», «Déu cagat!» o un més internacional «¡Ay ba la'hostia!».

Curiositat(s) Edit

  • "SioPara Festival" va ser el nom que li posaren els de l'Ass@mblea de Jovens de Castelló dês Tatxonets al concert que montaren pa' Festes del 2010. Segons conten, estaven a dos semanes de la fetxa quan van decidir montar-lo, a lo que algú es va (re)botar per lo del pòc de təmps que quedava i va dir "SIO PARA! Ar'ham de montar un concert?". Més "informació" açí!
  • Conta la llegenda que a Castelló hi havia un home que portava un ruc anomenat Llúcio, en honor a Sta. Llúcia, patrona del poble. Quan l'amo el manava parar ho feia al crit increscendo "Llusioooo, paraaa"... On la síl·laba del principi s'escoltava menys que les últimes. Era un exemple d'obediència el ruc per obeir tan immediatament, que es va fer famós i s'ha quedat en el sentir popular la frase, com a frase feta i nostra. Crec que a molts ens havera agradat coneixer els 2 protagonistes. ESB

    From Valenciclopèdia, a Wikia wiki.