FANDOM


«Ês catalans mos volen furtar la paella
-Sent Gonçalissondo

«Cristo! Este xicon, d'a on ha eixit?»
-Sant Joan Fuster

Sent Gonçalissondo és el sant patró dês blaweristes.

Vida Edit

Sent Gonçalissondo va nàixer en algun puesto d'Albacete, el mateix dia que va vôre la llum per primera vegâ; anys después ja va caure per Valência. A finals de la dècada dês 80-principis dês 90 va passar a liderar el partit Vnio Valentina (sic) i va ser diputat en Madrid, a on va ser rebatejat amb el nom de Naranjito. En les Corts Valencianes va ser president (de les Corts), hasta qu'el seu propi partit el va tirar fora. Va passar a millor vida en 1997.

Obra Edit

La siguient conversa se va produir en una conferència de Sent Gonçalissondo:

Milacres Edit

  • Va 'pegar un pendó blau a la senyera, i hast'ara encâ no s’ha 'conseguit desapegar-lo
  • Va 'conseguir, no amb poc d'esforç, separar el'idioma valencià del dialecte català
  • Ha ressuĉitat, més guapo i més jove, en la figura de sent Andreu


From Valenciclopèdia, a Wikia wiki.