FANDOM


«És lògic que tot blasquiste siga més blasquiste que Blasco»
-Sant Joan Fuster

Sent Blasco i Banyes és el sant patró dês blasquistes.

Vida Edit

Fill d'immigrants xurros, només nàixer va ser batejat cristianament amb el nom de Vicente Blasco Ibáñez (en castenallo en el'original).

Obra Edit

  • Flor de Mayo
  • La Barraca
  • Entre naranjos

Milacres Edit

  • Va sobreviure a més d'un pãell de duelos amb pistola.
  • Li pegà la volta al món més apresa que el Güili Foch.
  • Començà a fer xalets a la platja, però Saplana li'ls destrossà i només li'n quedà un.

Curiositats Edit

  • Es creu que en el seu temps lliure es dedicava a fabricar les guitarres Ibanyez, que prompte foren comprâes pels japonesos, els cuals modificaren lleument el nom.
  • Joe Satriani va ser discípul seu, aprenent les millors tècniques del seu mestre, no sols en el terreny de la música (bendings d'infart), sino també en el de la lliteratura.


From Valenciclopèdia, a Wikia wiki.