FANDOM


Wiki Atenció atenció! Est' artícul està escrit en roscano apitxat.
Innocents 2005

El primer recital, 2005

Innocents 2006

El segon recital, 2006

Innocents 2007

El tercer recital, 2007

Innocents 2008

El quart recital, 2008

Innocents 2009

El quint recital, 2009

«Innocents, innocents, innocents...»
(Sənt Lli, patró del dia)


Xe, el Recital dels Innocents és un cau d'artistes que se celebra de tota la vida (concretament, des de l'any 2005), cada dia 28 de desembre -dia dels Innocents- en el teatre La Clau de l'Alcúdia: l'únic qu'ha participat en totes les edicions hast' ara (a banda del Vetero, qu'és l'amo del puesto) és Hug del Mas; per contra, el socarrat de Contestaina Esteve Fa ha sigut avisat tots els anys i només vingué el 2008...

Recital pels Sants Innocents Edit

El primer Recital dels Innocents se celebrà el dimecres 28 de desembre de l'any 2005, patrocinat per la Cabota i la Moixama, & la participació del Iusuf com a mestre 'cerimònies, seguit per l'amfitrió Dani el Vetero, el Mangue, Toni de l'Hostal i ês Figures Locals, Hug del Mas i els Ovidi Twingos; Josep & Lýdia estãen anunciats, perô a últim' hora es van tirar arrere; per cónter d'ells, Jacint es va arrancar a cantar batres. Tallâ i Garri' li van dir al Mangue que s'asomarien, perô al remat, res de res; Miquel Gil, igual.

Sants & Innocents Edit

El segon Recital dels Innocents se celebrà el dijous 28 de desembre de l'any 2006, tammé & el Iusuf de mestre 'cerimònies i la participació de Dani el Vetero, Amanida Petot, Màrio Asènsit & 21 Graus, iX, VelCerd, Inhòspia, Hug del Mas, Josep & Lýdia, Artur Carabàs, Jacint, la Pujoleta del Forn, El Ball de Sən' Vítol... i Domingo Chinchilla i les Mãedéus, que van eixir a últim' hora. Mondu i Xelo tammé estãen anunciats en el cartell i van vindre i tot, perô al remat lis va entrar vergonya i no eixiren; el Mangue tammé estava present, perô tampoc vullgué əixir.

Innocents, innocents, innocents! Edit

El tercer Recital dels Innocents se celebrà el divendres 28 de desembre de l'any 2007, com sempre & el Iusuf de mestre 'cerimònies i la participació de Dani el Vetero, iX, el Garri', Hug del Mas, Pepe Moreno, Pepe Botifarra, Quamllibret, Amanida Petot, Sénior, Jacint, Pau Abãejos, Domingo Chinchilla & Àlvar Carpi i el Muntatge...

Quatre Innocents Edit

El quart Recital dels Innocents se celebrà dûmenge 28 de desembre del 2008: el Iusuf va fer de mestre de cerimònies i eixiren Dani 'l Vetero, Esteve Fa, Jwsep Dídac, Carles & Guix, el Grup de Dansa, Botifarra, Nêstor Ment, els Ovidi Twingos, Carles Dénia i Eva Dénia, Hug del Mas, els Artur Carabàs, el Sifoner i Pelandruska. Garri', Jacint, Lluís Vicent, Pepe Moreno, Pequeñyo Mulo, Saück i la Senyora me'l Mourà tammé havien de vindre i al final no aparegueren...

Innocent5 Edit

El quint Recital dels Innocents va ser el dilluns 28 de desembre del 2009, el mateix dia que faltà Joan Monleon: en orde d'aparició eixiren Dani 'l Vetero, Ton' el'Aiguãer, Rafel Salom, la Senyora Me'l Mourà, Ansalâ Petot, Joanet Esgarramantes & Tati', ês Rapsordes, Tony Spy & la Gent del Desert, els Ovidi Twingos, Jwsep Didack, Parles Castor, Jacint, la Pujoleta del Forn, Lupe Cantalupe, Alietes el del Corralot, Evax Dénia, Hug del Mas i sa mare, Marquet, iX, Artur Carabàs, Toni de l'Hostal, Pau Abãejos, Pamero & Bustamangue, Paco Munyó, Sénior i el Cor Frutal, Pilar, Mi Sostingut i, en acabant, cantaren tots junts El signe dês temps; Beatriu Grifa, Esteve Farra, el Grup de Dansa i Lloís Vicent tammé estãen anunciats i no vingueren ni al sopar (Héctor Arnaw sí, que va cantar i tot)!

Vincles forasters Edit