FANDOM


Wiki Atenció atenció! Est' artícul està escrit en xativí socarrat.

«Tinc una gràcia molt bon@, la que m'ha donat sant Pere...»
(Pepe Botifarra, graciós)

«Pepe Botifarra és el Genovés del cant d'estil
(Sənt Joan Fuster, profeta)

Pep Gimeno "Botifarra", Malaguenya de Barxeta

Pep Gimeno "Botifarra", Malaguenya de Barxeta

La malagueñya de Barxeta... & la filla de Raquel (ñyam!)

Pepe Botifarra és un cantãor d'albães d'ai-Xàtiva, famós en el món səncer per la seua veu de sereno, «quê bonita tiene la vos». Diu que li diuen «botifarra» perqu'és llarguerut i morenet; âtres diuen qu'és perquê la té negra i gross@, que li l'han vista...

Vida, obr@ i milacres Edit

Socarrats

Ramonet el Guitarró i Pepe Botifarra

Vida Edit

Naixgut José Gimeno Montell (Gimeno per part de pare i Montell per part de mare) allà per l'any de la picor en el barri de la Jûeria d'ai-Xàtiva, des de ben xocotet es va posar a cantar cançons: ne sabia més de mil que li havia ensenyat sa wela -qu'era de Benigàni'- i les portava totes en la botxaca, lligãetes amb un fil. Des d'entonses diu que no ha parat en torreta, perô sí en la Torre, a on va conéixer a la que seria la seua mitgera pâ tota la vida: Loba Tortosa.

Obr@ Edit

A banda del seu propi disco, Botifarra tammé ha participat en totes estes gravacions:

Milacres Edit

  • Té un cluþ de fans, La Cləc' del Botiflower Power, qu'el seguîxen a tots ês puestos a on toc@

Vincles de for@ Edit

Bloqurrències Edit

Dequeïsme Edit

Romanços EditFrom Valenciclopèdia, a Wikia wiki.