FANDOM


Wiki Atenció atenció! Est' artícul està escrit en apitxat torrentí.

«...i observe com s'awri el teu sexe latent!»
(Pau, minjant abãejo)

Pau Abãejos

Abãejos, & les tres coses que més s'estima:
les guitarres, la senyera i... els angelets?

Xe, Pau Abãejos és un pornoautor de la nova fornâ de cansautors homesexuals en valencià apareguda fa quatre dies.

Vida, obra i milacres Edit

VidaEdit

Naixcut el'any del Naranjito en Torrent (el Pla de Quart) de pare granerer i mare xocolatera, des de ben jovenet va sentir una atracció inconfesable per cansautors socarrats com Ràimon o Feliu Ventura, per la qual cosa va decidir estudiar filologia (que és la carrera qu'estúdien tots els que volen ser músics en valencià)...

ObraEdit

MilacresEdit

Pau Abãejos en Mörder eines Liedermacher

  • Va sobreviure a la seua mort a mans de les hòsties del Turboulet
  • Diuen que ha apujat lavenida, des de l'ajuntament hasta'llà on viuen els botiflers del Vedado, cantant la canció ixa que té contra el seu poble que diu algo aixina com:
  • Caminem com sempre
  • Avançant contra Torrent
  • La revolta és quotidiana
  • I el futur és patrimoni
  • des que no som de Torrent

Diuen que escomensarà a fer versions de l'original com: Avançant contra el Mas del Jutge, Avançant contra Calicanto, Avançant contra Santa Apolònia i inclús la infame Avançant contra Picañarequetesic, per allò de que se mos menjaran i mos faran un barrio més. Ara bé, d'Avançant contra el Xenillet no se n'ha parlat.


Però allò que fa no valdrà de res si tu no col·labores. Col·labora-hi. Conselleria de promoció dels Països Valencians. Abãejitat

Vincles forasters Edit