FANDOM


Pepe, sigles de Puto País, tammé conegut com PPRN, Partido Popular de la Región de la Naranja és el partit polític cuia doctrina filosòfico-política esta ara de moda en la Comunitat Valenciana.


Ideologia Edit

Nosautres, anem a tíndrer tot lo quê's autres tinguen però no abans de que's autre heu tinguen sinos quan ya ho tinguen direm que ells heu tenen i és injst que nosautres no heu tengam.


Líders Edit

Tant Camps, com Saplana són o han sigut o son, o mig són els seus màxims dirigents territorials, sentse menys preuar a la nostra Santa Rita Barberà.

Comunicació Edit

El PPRN, té una televisió pròpia, que opera baix el nom de canalnueve en tot el territori de la comunitat valenciana. Les segües rodes de premsa solen ser en el Palaci de la Xé-neralitat en Valência.From Valenciclopèdia, a Wikia wiki.