FANDOM


«Olivɛ!? Llepons!!!»
-Xacal de la Font

«Olivɛ jacta est»
-Sant Joan Fuster

Olivɛ (sûstantiu de gènero indefinit, com tots ês qu'acaben en ɛ) és una zona de càmping situâ a les afores de Pego. Entre les seues fites arquitectòniques destaca un abandonat centre ecumènic, un conservatori i l'únic eixemple de fàbrica de figatells qu'es conserva al món.

Llengua Edit

Ês dialectes de marjal qu'es parlen âs dos costats de l'abocãor intercomarcal són mútuament inintel·ligibles.: esta circumstància incidîx negativamen' en el comerç de la zona. N'obstant això, històricamen' ês veïns d'Olivɛ tendîxen a tancar portes i finestres amb l'arribâ de mercaders pegolins.

Pluviometria Edit

Ês datos acumulats des del momen' en quê començaren ês registres (1882) i l'actualitat no permitîxen establir mitges climàtiques, aproximacions estadístiques ni trellat de cãe tipo.

Llepons famosos EditFrom Valenciclopèdia, a Wikia wiki.

tot aço es mentira no vos cregau res

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Més wikis de Wikia.

Wiki aleatori