FANDOM


«Olivɛ!? Llepons!!!»
-Xacal de la Font

«Olivɛ jacta est»
-Sant Joan Fuster

Olivɛ (sûstantiu de gènero indefinit, com tots ês qu'acaben en ɛ) és un poble situat al sus de La Safor. Entre les seues fites arquitectòniques destaca un centre ecumènic, un conservatori i és el lloc d'on és provinent el figatells.

Llengua Edit

Ês dialectes de marjal qu'es parlen âs dos costats de l'abocãor intercomarcal són mútuament inintel·ligibles.: esta circumstància incidîx negativamen' en el comerç de la zona. N'obstant això, històricamen' ês veïns d'Olivɛ tendîxen a tancar portes i finestres amb l'arribâ de mercaders pegolins.

Pluviometria Edit

Ês datos acumulats des del momen' en quê començaren ês registres (1882) i l'actualitat no permitîxen establir mitges climàtiques, aproximacions estadístiques ni trellat de cãe tipo.

Llepons famosos EditFrom Valenciclopèdia, a Wikia wiki.

tot aço es mentira no vos cregau res