FANDOM


Nom oficial de la coneguda cupletista blavensiana d'origen albasseteñy Marién Meneïto, i autora de la cançó me chuplí la chona de la Rit. És una membra destacâ de la mala-llet-set del casp-i-casal del Reine de Blavénsia.

El seu monyo, en especial el floc, es equiparable a la bonicor del palau del prínsip Felip 6º i de la regina Sofia tant en forma com en color.

Actualment regenta el Palau de la Música 'folklorica 'Valenciana on acodixen prestigiosos lírics com FranSisco, sopranistes com Isabel Pantoja ,musics-directors com Saxofonin i se fan les exaltacions de falleres.

Els seus majors enemics son Helga smitch, la Orquestra de Valencia i tot lo que tinga que vòrer en el Palau de des-Arts.