FANDOM


Juan Casany tingé un problema de recalfament amb una xicona. Un desliç, pera que m ´entengau tots.


Com a resultat la xica va quedar prenyá i passat tres mesos i mitg no podia ja amagar el bulto que era "el cuerpo del delito". La explicació que doná als seus pares es que ella no volía i que´es va trovar indefensa devant de Pelosa que la va forçar. En fí, que pera exculparse carregá contra el pobrét de Casany.


El sinyor Mateu, pare de la deshonrrá ,es presentá al Jutje de Pau, pera demanarli que urgentment enviara als municipals a la reçerca del tal Pelosa, i que formalment reconeguera el delicte comés i es casara en eixe mateis acte amb la seua filla. 


En obrir i tancar d´ulls aparegueren els municipals que portaben agafát per els muscles al nostre personatje, mitg endormiscát i que mirant al seu voltant en cara de por, escuadrinyaba tots el racóns de la sala, no trovant motiu ni explicació per estar detés davant del jutje, darrere del cual s´amagaba avergonyida la seua partenaire de jocs prohibíts i que semblaba amagar algún objecte sota el devantal.


Juan Casany, digue el jutje en solemnitat. ¿Reconose ustet que la tarde del divendres sant, el día de autos violó a la hija del Tio Mateu baix de la figuera que hay darrere del cementerio?.


A lo que el xic respongué:


Senyor Chúche. Yo ni la violá ni la violí. Ella ma dijo " Femo" y yo se lo " Fuí ".


I allí mateix es casaren i als cincmesos y tres díes vingué a este mon el meu amíc Juan Casany Mateu, conegút en Catarroja per PelosaII.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Més wikis de Wikia.

Wiki aleatori