FANDOM


L'Institut d'Estudis Catalans (En valencià Institut d'Estúpids Catalans, IEC en avant) és una Institució incultural catalana fundâ'l 1907 per En Rich Prat Del Arriba que vetla per la cultura i la inexistent llengua catalana.

L'IEC s'ha posicionat en una posició seccesionista cap a la nostra llengua havent promulgat treballs contra la unitat de la nostra llengua.

Treballs pseudocientíficsEdit

L'IEC ha editat vàries vegâes el seu Diccionari de la Llengua Catalana amb posicions i entrâes anticientífiques acceptant com a vertaderes fórmules paraules com aquest, llur, seva, teva, meva, tarda o sortida entre d'atres.

Ademés falsos llingüistes adscrits a l'IEC tragueren el llibre Llengua Catalana, com és i com s'ha d'escriure la que's parla donant tota una tesi de separació del nostre idioma.

Atres seccions Edit

L'IEC tammé té seccions d'Història, Geografia i Economia però tot lo món sap que's una assemblea que lo que vol és dominar el món escomençant per la Comunitat Valenciana. Actualment les forces del bé valencianes estan inetentant per tots els mijos que poden que açò no ocórrega.

Vínculs Edit

la pàgina de l'institutdestudis.cat/alans

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Més wikis de Wikia.

Wiki aleatori