FANDOM


Indoeuropeu
€uröantiôp€yo {euroindoeuropeu}
Àrea d'influència
Unió Eurofea i voltants.
Dades estadístiques
Noms alternatius eurollengua.
Regulat per Eurocomissió per al Regulament Burocràtic de les Llengues Suprarregionals Europees
Família Euro-asiàtica
  • euro
Parlants

 - Total (2007)
 - % dês Països Valencians
 - del món

57 milîons (Segons la EcRBLSE).
112%
17%

Codi i€
Tipus d'escriptura Caràcters fàlics accentuats i cedats
€uröpédìâ

L'indoeuropeu (€uröantiôp€yo ne l'original) és una llengua original de la península europea. Es oficial actualment en tots ês països que conformen la Unió Eurofea i parlâ per tots es seus habitants.

Característiques Edit

  • El só intervocal bilabial morrudo no existix en indoeuropeu. En substitució, els parlants donen una palmà ne'l trasero i a la vegâ se treuen un moc.
  • Se fica acsent, quan penses que un atre no te va a entèndrer i sí si que't va a entèndrer llavors no hu fiques. Així trobem que paraules com /màdambônabí/ que en indoeuropeu vol dir puta porta dos accents gramaticals i un autodiacrític.
  • L'indoeuropeu afegix sempre la partícula euro- en dos de cada 15 paraules. Aixina trobem que no hi ha la comissió sinós la eurocomissió, i no és el banc sinòs el eurobanc. Açò és una traducció literal, ja que sabem perfectament que en indoeuropeu escrit seria /€uròcommissâöm/ i /€üròbànkên/.
  • El seu alfabet és el llatí perô tammé se nutrix d'una lletra pròpia. La , o /e trencâ/ tammé coneguda com /E Uropea/. Fa el só conegut /è/ i tammé /é/ i sense dupte que tammé /ê/ i /ë/


ampliarEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Més wikis de Wikia.

Wiki aleatori