FANDOM


Castenallo
Portugallec, Portugalego
Àrea d'influència
Franja de ponent (d'Ibèria)
Dades estadístiques
Noms alternatius Português, brasileiro, gallego.
Regulat per Paula Vázquez
Família Euro-asiàtica
 • euro
  • atlàntica
   • asturguesa
    • guesa
     • portugalega
Parlants

 - Total (2007)
 - Galiça
 - Món

125 milîons (amdós hemisferis).
12
120.000.000

Codi pg
Tipus d'escriptura Com el castenallo per -ción és -ção
Desciclopèdia lo que's portuguesos escriuen i'ls galegos lligen

Tot i que científicament es consideren dues llengües, la valenciclopèdia les tracta com si només foren una. Això és degut a que no mos apetix fer dos pàgina pa contar lo mateix.

Pôs resulta que el celtes tragueren les seus paraules rares i les juntaren emb el llatí vulgar i va ixir lo que mundialment és coneix com portugalego o portugallec en valencià de Valência.

No tingué cap escrittor important fins que no va ixir la Rosalia de Castro que fon una tia que revolucionà lo que és el concepte de la llengua, d'estar reclosa a casa, a esar llegida en casa.

Mentrestant en âtres llocs més al Sud pâ diferenciar-la del catsellà afegien coses extrañyes com escriure -çao en comptes de -ción quan lo que realment prnuncien és -sióm.

Gramàtica Edit

Attualment disposa de dues, una per al nort, que és bàsicament castellà pero en x on en castenallo hi han j i g, i desdiftongant els diftongs. El sud s'ho ha fet més complicat i tot i que escrit és bàsicament igual que el valencià o que el castellà, parlat no se pareix en res.

Per exemple:

 • Castenallo: Me gusta mucho la leche caliente cantando una canción.
 • Valencià: M'agrã molt la llet calent cantant una cançó.
 • Portugallec del nort: Gusta-me moito o leite caente cantando umha cançom.
 • Portugallec del sut: Gusta-me muito o leite queente cantando uma canção.

Pero millor seria la pronúncia que en seria:

 • Gasta memuito a leitta quenta quemtand uma cansóm.

PolèmiquesEdit

Tenen un tema que em sona de algo, hi han uns que diuen que són una llengua i d'âtres que no, que són totalment diferents, mosatros com no som expertos no anem a dir res.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Més wikis de Wikia.

Wiki aleatori