FANDOM


Es Furs d'Estambul foren les lleis principals del Regne de València. Estes lleis mos les donaren els mossàraps i estaven escrites en un perfecte valentini. Han anat canviant emb el temps:


Primera època Edit

Els mossàrap mos donen els Furs, reconeixent âs valencians drets i deures fent ya en aquella època del Regne de València, un Regne Autonòmic de primera dins de l'ordenament jurídic mundial.

Fragments

Articul 1-Valencià és aquell que parle valencià.

Artícul 35-Si un valencià creu que un veí li ha furtat les gallines, pdorà matar-lo sentse juí, si es demostra que es fal si ja és mort, haurà de cassar-se emb l'esposa del mort, si la haguera i es quedarà emb totes ses pertenences.

Derogació Edit

Emb l'arribada del Rei En Joume estso furs foren derogats i el Regne quedà sota la Jaumocràcia, és a dir ell manava i els autres obedien.


La Nova Planta Edit

Gracies a Felip 5º, els Furs foren reimplantats, per això lo de Nova Planta, i se reconeguren nous drets als valencians, com ara el de parlar en valencià en la intimitat o el de comerciar emb el Nou Món.

L'Imperi de Levante Edit

Emb l'Imperi de Levante se derogaren totes les constitucions existents però ês drets pera'l poble valencià seguiren sent de facto. S'ampliaren les llibertats i els drets socials i se mostrà un fort avanç en l'equenomia.

Els Furets del 82 i el 2006 Edit

L'any 1982 la Xé-neralitat Valenciana tornà a redactar un nou Fur. Em este fur se reconeixia que la Comunitat Valenciana tenia el drete d'anomenar-se Comunitat Valenciana, que les Corts Valencianes podíen decidir quan es dia de Festa en la comunitat i quan no, i que la competència en camions de fem és autonòmica.

El 2006, se canviaren algunos pàrrafos de puesto i se reconeixé finalment com a ens diví de la natura valenciana el Sagrat Monasteri de la Indgina com a lloc diví del poble valencià i la oficialitat junt a la llengua de signes, l'anglés, l'alemany i el serbo-croata de l'idioma valencià

Estos dos útlims són els que donen sentit al nom de Furs d'Estambul, que a la vegâ és una bonica ciutat de l'Imperi Turcomà


From Valenciclopèdia, a Wikia wiki.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Més wikis de Wikia.

Wiki aleatori