FANDOM


Wiki Atenció atenció! Est' artícul està escrit en valencià valenciclopèdic.

«Res pål cos més sa, qu'ənviar u a fer la mà!»
(Sənt Joan Fuster, manoliste)

Andreu

Un home 'fen'-se la mà

Ape-fingers

Una mona fen'-se 'l dit

Xe, fer la mà 's una 'xpressió valenciana multiusos:

 • «Vé' a fer la mà i tanca la porta, que fa fređ!»
Se gasta & el verb anar, normalment en imperatiu, på comunicar-li ad algú que mos està fen' la mà i no 'se' vol que torne.
 • «El poble ixe està a fer la mà»
Vol dir simplement molt lluñt
Si es vol donar una cosa per acabâ
 • «Vols dîxar de fer la mà & la piloteta
Molestar com a verb
 • «Això és un fer la mà de collons
Sûstantivißat és equivalent a molèstia
 • «Com no fea ni un pèl d'aire... hala, a fer la mà les regates
Indica fracàs o desastre
 • «Això és un fer la mà»
Pèrdua de temps
 • «Estava jo de bon matí, nel llit, fen'-me la mà…»
Fer-se una manola (l'única accepció coneguda als territoris valencians del norđ de l'Ebre)
 • «A fer la mà que se n'ha anat el'andàmit»
Alguna cosa ha caigut
 • «A fer la mà el'ordenâor»
Alguna cosa s'ha trencat
 • «A fer la mà ja tot, xe
Estar fart de tot
 • «No vages fen' la mà & això!»
På dir-li ad algú que esta jûant & alguna cosa perillosa

Vincles forasters Edit

 • Diariet La Veu Hui: «fer la mà» (escrit de poca categoria copiat del mostre)