FANDOM


Wiki Atenció atenció! Est' artícul està escrit en socarrat de Contestaina.

«Mila', fa sol
(popular i trâsferible)


, Contestaina (en castellà, Concentaina, de tota la vida) és la capital del Comtat, històricament enemistâ & Alcoi i tota la seua comarca. Ês seus habitants es diuen socarrats o, més cultamen', contestans.

Toponomàstica contestana Edit

Contestaina s'escriu aixina perquê, si nos, ês seus habitants es dirien concentinos; per això, ês seus habitants es diuen contestans: perquê quan lis pregunten «Mila', fa sol?» sempre contesten «Sí, redó!»

Ês contestans tammé es diuen socarrats, igual com ês de Xàtiva o ês de la VilaReal, perô per una raó mol' més antiga: resulta qu'allà per l'any del senyor de 1304 la vila esta va ser saquejâ y'incendiâ pês moros del Regne de Granâ.

Emblemes del poble Edit

El Castell de Contestaina, també anomenat el mugronet o el peçonet. S'anomena aixis per la forma de mamella que té la muntanya. És l'orgull del poble, per això als forasters els agrâ dirli noms com el danone o que es un depossit d'aiwa.

Socarrats de Contestaina Edit

Vincles forasters Edit