FANDOM


Esta paraula te molts significats:

-Persona que no en fa una( Ma que eres borinot!!) -Formula amistosa de saludar(Ie borinot, aon vas?) -Insult d'ixos que gastem quan no mos en ve un altre al cap(Ixe tio es un borinot) -Insult moderat(Ixe tio es un orinot atra vegà) -Pronom, com tots o ningú, que gastem pa referirse a algun blavero malparit(Ixe del bigot...elborinot ixe)