FANDOM


Segons la ciència històrica els dos termes es podrien definir aixina:

Blaver: persona que defensa l’identitat de València així com una idiosincràsia marcada pels segles en unes senyes d’identitat com puguen ser la senyera, la paella i el valencià i lluiten contra el veí invasor.

Faller: persona que viu el folklore valencià –bé siguen falles, balls regionals o qualsevol altra forma d’expressió artística- de manera molt viva, que no activa.

Blavers o Fallers?Edit

A lo que anem; condició sinequanon per a ser blavero es ser fallero pero no al revés. Habitualment trobarem a mes blaveros parlant en castellà que falleros, la qual cosa pot resultar curiosa. El fallero, per un ordre natural i místic, al temps vorà com no acaba d’acoplar en certs ambients blaveros per tindre una âtra percepció més objectiva de les coses. La qüestió es que, normalment, el fallero és molt més passiu verbalment que els blaveros, lo que fa que parega en desventatja pero res més lluny, ojo!. El fallero de pro es meneja quan ha de fer-ho, perô sintse apurar-se i a la seua marxa.

Uns per hiperactius verbals sense cap tipus de moviment real i els âtres per esperar-se massa, fan que la presencia dels dos grups siguen tan necessaris per a que la cosa no es desestabilitze i que, fins i tot, acaben siguent complementaris, donat lloc a situacions de lo mes inverosímils a les quals estem molt acostumats a vore en el cap i casal.

Cert és que hi ha un mon a part de estos dos subgrups socials, els que no s’impliquen. Pero els de veritat! No els que diuen: “ A mi me la bufa!” “Jo no faig cas d’eixes bobães” o “A mi que me dejen hacer mis cosas” i a la mínima els tens, en la vena del coll a punt de rebentar, desganyintant-se i posant a caure d’un burro a la opció que creu, atenta contra ell i les seues llibertats...

Casos extranys Edit

Tammé en tenim els que creuen en una llengua, en un folklore i en una historia de molts segles pero, i ací ve el perquè de obviar-los tan a sovint, no entren en trifurques absurdes ni pretenen convèncer a ningú de que la raó es única, absoluta i pròpia. Com els que pensem eixí sols contestem quant ens pregunten, ens evitem situacions incomodes. Hi ha qui diu que som els mes passius de tots. Bueno, al menys parle i escric lo que defense.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Més wikis de Wikia.

Wiki aleatori