FANDOM


El fenomen d'apiyar encâ no ha segut molt estudiat. Este fenomen està present en la gent que s'ha tret el michà i no saben ni dir huit. Ací tenim un eixemple de lo que és apiyar.

Imp

Parlants típics de l'apiyat

Un hóme només tenia dos fis. El més yobe digué a son pare: "Ya es hóra de que siga el meu própi dueñ i que tinga diners: es precís que puga anar-me a veure món. Partisca els seus bens i done'm lo que me toque". "Ai, fill meu", va dir el pare, "com vulgues, eres un mal i serás castigat". I després va obrir un calais,va partir els seus béns i va fer dues parts. Uns dies despres, el mal es anà del póble molt content i sense dir adeu a ningu. atravessà móltes térres ermes, molts bóscos i molts rius, i arribà a una gran ciutat on es gastà tots els diners.


característiques Edit

Este fenomen servix per a denominar la parla en aukhe en les grans ciutats i les caracteristiques són les seguents.

  1. pronunciar les g, j, tg, tj com una y
  1. pronunciar la ll com y, o eludirla si ni a una consonant en contacte. Después o antes de i se sol dîxar
  1. pronunciar la ò y la è com a ó i é excepte quan van a la prova oral del michá que qasi se disloquen la mandibula de tant que les exageren.
  1. Espardenyaes que no se veuen ni en xella(amarill, bocadill de xamó i ques), mesclaes & paraules de llibre de valencia com dues, sisplau, després.
  1. soltar repetidament, i & rintintín les paraules rares que s'han apres eixe dia. (oh l'altre dia vaig passar per la rotonda dels haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaams eh, si eixa que te tants haaaaaaaaaaaaaams que hi ha un anunci de velarte al costat, es molt bonica, visca Rita.
  1. Si no se saben una paraula en cónter de dîxarla com està, li lleven la'última lletra de la paraula en castellà. d'ací ve el famosissim bocadill de xamó i ques.
  1. no saber lo que és un diminutiu.
  1. conservació excessiva de les d's
  1. traduir expressions castellanes literalment. Ací tenim el famosissim no hi ha la teua tia

Aixina podem plenar full hasta arrivar a la lluna.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Més wikis de Wikia.

Wiki aleatori