FANDOM


Wiki Atenció atenció! Est' artícul està escrit en apitxat llirià.

«¿De Liria y bobo? !Échale un trobo!»
(popular del Villar)


Bajoqueta Rock

...pôs el poble d'estos no apareix!

Xe mâ, A San' Vicent és una canció popular lliriana que cantãen els d'Allioli en el seu únic disco i que, com Benissa, casa Feliu, diu qâsi tots els pobles de la seua comarca; açò és la versió ampliâ que va fer Toni de l'Hostal en el Casal J@ume Faller de Llíria & coþletes agarrães d'Els pobles valencians es peguen els uns & els âtres de Sanchis Guarner:

Ara qu'estem tots de festa
i n'hi ha bona companyia,
se n'anem a San' Vicent
caminant per l'Avenida;
el Mwlló del Pla de l'Arc,
San' Miquel i la Torreta:
ells són els tres testimonis [1]
dels anys que Llíria està feta.
Qu'ənta la mar te se trague
i un gos te rosegue els ossos,
i la Lloma de la Buitrera
te caiga damunt a trossos...
Benissanó, poble antic:
les parets són d'algepsons;
pensan'-se qu'era Madrið,
era un niu de gafarrons.
Diuen que Llíria és la glòria [2]
i Benaguasil el cel;
la Pobla és el purgatori
i Benissanó l'infern;
dicen que te vas, te vas [3]
al triste mas de Casinos,
a beber agua de rambla
i a quemar leña de pino...
Dolç com la mel és l'arrop [4]
qu'en Benigani' es fabrica,
però guanyar-los no pot
als torrons de gat de Llíria.
En Llíria són uns fartons [5]
qu'es mingen la cansalâ
i, en Benaguasil, la conna,
perqu'és gent desfargalâ.
En les hortes de Casinos [6]
diuen qu'el blat s'ha afollat:
la culpa la té l'oratge,
qu'ha plogut i ha pedregat.
El justícia de Casinos [7]
diuen que no té bigot
i el dimoni dels obrers
han fet el campanar tort.
Marinas ya no es Marinas, [8]
qu'es un corral de ganado:
tienen la campana rota
y el campanar esmochado.
En el poble d'Olocau [9]
enguany no correran bous,
que hi ha hagut mala collita
de mangranes i codonys.
En Olocau to' són caus, [10]
en Marines to' són figues
i en Gàtova posen l'olla
catorze o quinze dies.
Per a lletjos, en la Pobla; [11]
les Ventes, gent de muntó;
per a sords de conveniència,
el sord de Benissanó.
I els de Pedralba i Bugarra,
redéu quê fotuts que són,
que porten a san' Antoni
panxa amunt i cara 'l sol...
Llíria és poble d'artistes,
de músics i d'escultors:
si vols triar eł mareges,
igual té Clarí qu'Unió;
les xiques del Barranquet
totes són caragoleres:
tenen la panxa rasposa
de pujar a les moreres;
les xurretes del Villar
al cresol diuen candil;
a la finestra, ventana;
i, al jolivert, perejil...
Adéu, casa de Joan,
Carril i casa de Carlos:
ja həm acabat & la'oliva
i ara anem a apedaçar-mos;
adéu, la Canyâ del Comte
i el barranc de par en par; [12]
i la Bassa de la Canya
i el Racó del Colmenar:
adéu, San' Miquel de Llíria, [13]
i les beates tammé,
que jo me'n vaig a Valéncia
i Déu sap si tornaré...
Estes coses que jo cante
totes són de veritat:
açò són els antics gojos
que li cantãen al sant:
San' Vicent, quan vingué a Llíria,
predicà en la'Olivereta
y'ixe dia mos va dir
que la font no estava seca;
les paraules textuals
que mos va dir san' Vicent:
«la font creixerà o amainarà,
perô l'aigua mai faltarà!»
Les paraules textuals
que mos va dir san' Vicent...
-I aixina ha segut,
perquê la font
ha crêxcut i ha amainat,
perô l'aigua mai mos ha faltat!-
Font de San' Vicent de Llíria, [14]
cada dia vaig i bec;
si un dia la font se seca,
vaig a morir-me de set.

DiferènciesEdit

 1. en Tenim en Llíria carrers diu «seran eterns testimonis»
 2. esta 'strofa està en lo d'Allioli; Guarner diu qu'és de Benaguasil
 3. esta 'strofa està en lo d'Allioli, perô en valencià; Guarner diu qu'és del Villar
 4. esta 'strofa no està en lo d'Allioli; Guarner diu qu'està en Encisam de tutti-frutti de Martí Gadea
 5. esta 'strofa no està en lo d'Allioli; Guarner diu qu'és de Casinos
 6. esta 'strofa no està en lo d'Allioli; Guarner diu qu'és de Llíria
 7. esta 'strofa no està en lo d'Allioli; Guarner diu qu'és de Llíria
 8. esta 'strofa no està en lo d'Allioli; Guarner diu qu'és de Gàtova
 9. esta 'strofa no està en lo d'Allioli; Guarner diu qu'és de Llíria
 10. esta 'strofa no està en lo d'Allioli; Guarner diu qu'és de les Alcubles
 11. esta 'strofa no està en lo d'Allioli; Guarner diu qu'està en Typos de Martí Gadea
 12. ?
 13. esta 'strofa no està en lo d'Allioli; Guarner diu qu'és del Pitos & flautes de Martí Gadea
 14. esta 'strofa no està en lo d'Allioli, perô quadra & la tonãeta del final; Guarner diu qu'és de Llíria

Vejau tammé Edit

Vincles forasters Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Més wikis de Wikia.

Wiki aleatori