FANDOM


AVL són tres sigles (A, V i L) que poden significar les siguients coses: