FANDOM


Wiki Atenció atenció! Est' artícul està escrit en valencià valenciclopèdic.

«Patir? Pâ tir el que li pegaren a Kènnedy
(Allende, president resident)

11 de setembre

L'11 de setembre és la Diada Nacional de Catalunya i el dos-cents cinquanta-quatrè dia de l'any del calendari gregorià i el dos-cents cinquanta-cinquè en els anys de traspàs. Queden 111 dies per finalitzar l'any. (És un mal dia pâ eixir al carrer, perquè sempre passa alguna cosa)

Coses que passaren este dia Edit

  • 11 de setembre de 1609 (?), s'ordena la'expulsió (en roja directa) de tots ês moriscs de Valência
  • 11 de setembre de 1973 (?), Allende se suïcida defenguent la Moneda del Palacio... ai, no; al ravés!
  • 11 de setembre de 2001 (dimâts), les torres bessones se'n van a pacte com si fóra una pel·lícula

Vincles forasters Edit